Vanliga frågor & svar

Frågor och svar

(OBS pga pågående pandemi så kan vissa svar skilja sig från hur det ser ut för tillfället!)
Betalning via friskvårdsbidrag?