Babysimskola 3

Här börjar vi simma och dyka tillsammans med barnen. Vi tränar barnen på att sparka sig tillbaka till kanten. Tränar andningsteknik för upprepade dyk och för simning. Vi kommer även att prova våra egen designade armpuffar, för att barnen ska få träna sig att bli så självständiga i vattnet som möjligt. 

Förkunskaper

Deltagit på babysimskolanybörjare och babysimskola 2.

Mål

Kursens mål är motorisk stimulans, vattensäkerhet och att utöka barnets individuella simsträcka.