Babysimskola 2

Här blir både kursplanen och barnen lite modigare. Vi dyker från kanten, simmar mellan föräldrarna eller från instruktören till förälder. 

Förkunskaper

Deltagit på Babysimskola Nybörjare

Mål

Kursens mål är motorisk stimulans, vattensäkerhet och att förstå sambandet mellan benspark och rörelse.