Simskola för barn med funktionsnedsättning

Har ditt barn någon form av funktionsnedsättning så finner ni en simskola här anpassad helt efter individerna i gruppen.  Syskon utan funktionsnedsättning är varmt välkomna att bokas in i samma grupp. Vi kommer testa oss fram till det simsätt som passar bäst.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs kursen anpassas efter deltagarna.

Mål

Få god vattenvana och utveckla teknik för att simma utan flythjälpmedel.