Simskola 2

Simskola 2 är fortsättning på simskola 1B.  Här finslipar vi simtekniken i bröstsim, ryggsim och crawl samt försöker utöka uthålligheten och genom det öka barnens simsträcka. 

Förkunskaper

Simma 10 meter bröstsim, ryggsim och Crawl utan flythjälpmedel.

Hoppa från kanten och doppa huvudet.

Mål

Kunna simma 25 meter eller mer bröstsim, ryggsim och crawl, dyka ifrån kanten och prova på livräddning.