Simskola 1A med förälder i vattnet

Här arbetar vi med att synkronisera arm och bentagen. Vi tränar på uthållighet och styrka för att kunna släppa flythjälpmedel.  Vi utvecklar ryggsim och crawl. 

Förkunskaper

Våga doppa huvudet, glida i magläge, kunna arm & bentag var för sig.

Mål

Synkronisera arm & bentag, kunna simma 2-3 meter självständigt utan flythjälpmedel på djupt vatten.