Plask & lekskola från 1-3 år

Är för barn mellan 1-2,5 år som inte gått på babysimskola eller tagit ett längre uppehåll. Här simmar barnen tillsammans med en förälder i vattnet. Plask och lek består av en ledd lek i vattnet med sång och rörelselekar blandat med enkla övningar. Vi jobbar även med vattensäkerhet och självräddning. Målet är att ha roligt och att få vattenvana.

Förkunskaper

Inga Förkunskaper krävs.

Mål

Att barnet skall känna sig trygg i vattnet.