Simskola 4-5 år

På simskolan 4-5år vill vi att en förälder är med i vattnet. Vi prövar bröstsim, ryggsim och crawl med en något förenklad teknik. Undervisningen anpassas i största mån efter förutsättningarna i gruppen samt det enskilda barnets förmåga. Lektionerna är på 30 minuter och vi simmar så länge vi kan men när barnen tappar koncentrationen leker och busar vi. Vi övar  på vattensäkerhet eller vattenvana i de flesta lekar.

Förkunskaper

Barnen skall ha en bra vattenvana och våga hoppa från kanten självständigt, våga doppa huvudet och kunna ”simma” omkring i bassängen med flythjälpmedel.

Detta för att vi skall kunna lägga undervisningen på en högre nivå. Är man inte riktigt här ännu rekommenderar vi simlekis där fokus ligger på att bli trygg i vattnet. En förälder skall alltid deltaga i vattnet med barnet. 

Mål

Att utveckla vattenvanan och ge grunden för tekniken inom bröstsim, ryggsim och crawl.